Personal i Nässjö pastorat

Präster

Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster, till vår kyrkoherde och våra komministrar, i Nässjö pastorat.

Kyrkomusiker

Kyrkomusiker kan också heta kantor eller organist. Här finns telefonnummer till dem som jobbar hos oss i Nässjö pastorat

Personal inom diakoni

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i olika situationer. Här hittar du vår personal som jobbar på olika vis i Nässjö pastorat inom diakonin.

Barn- och ungdomsledare

Öppen förskola, Babysång, Barntimmar, Miniorer, Ungdomsgrupper och konfirmander är några av de grupper Nässjö pastorat erbjuder för barn och unga och deras föräldrar - här hittar du kontaktuppgifter till vår personal som jobbar med detta.

Fastighets- och kyrkogårdspersonal

Kyrkvaktmästare, fastighetsskötare, lokalvårdare, krematoriepersonal med flera hittar du här, tillsammans med fastighetschef, kyrkogårdschef och arbetsledare på kyrkogårdarna.

Administrationen

Personal som jobbar med administration och kansli hittar du här. Bokningar, kyrkogårdsadministration, skötselbeställningar, ekonomi, lön, information med mera.