Foto: Pernilla Käller

Olika typer av gravplatser

Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats... Det finns många olika typer av gravplatser som man kan välja. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda i Nässjö pastorat.

Kistgrav

Kistgravar är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i olika storlekar med plats för en eller flera kistor och ett flertal urnor. En ny gravplats upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrätten förlängs automatiskt med 25 år efter en ny gravsättning. Anhöriga får, om de så önskar, närvara vid gravsättningen. Gravsten får sättas upp efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen och gravplatsen får planteras och utsmyckas. Om man vill kan man överlåta till kyrkogårdsförvaltningen att mot en kostnad sköta graven.

Urngrav

Urngravar har blivit allt vanligare idag. Det är en mindre gravplats med plats för upp till nio urnor. En ny gravplats upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrätten förlängs automatiskt med 25 år efter en ny gravsättning. Anhöriga får, om de så önskar, närvara vid gravsättningen. Gravsten får sättas upp efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen och gravplatsen får planteras och utsmyckas. Om man vill kan man överlåta till kyrkogårdsförvaltningen att mot en kostnad sköta graven.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats av anonym karaktär. Askan efter den avlidne grävs ner, utan att läget markeras.  Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga. Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal. Minneslundar finns på flertalet av våra kyrkogårdar.

Askgravplats

Askgravplatsen är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden för de som önskar en skötselfri gravplats men som inte är anonym. I varje askgravplats finns plats för två askor och varje grav upplåts för en tid av 25 år, som förlängs vid ytterligare gravsättningar. Anhöriga har möjlighet att delta vid gravsättningen och så snart gravplatsen utnyttjas fästs en namnplatta på stenen.   Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva planteringen. Endast lösa snittblommor i vas samt en mindre gravlykta får placeras på askgravplatsen. Inga växter får planteras och man får inte heller smycka gravplatsen med gravdekorationer, kransar marschaller eller större gravlyktor. Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och för namnskylten. Avgiften tas ut som engångsbelopp vid varje gravsättning. Askgravplatser finns på flertalet av våra kyrkogårdar.

Askgravlund

Askgravlunden är en gemensam gravplats som liknar minneslunden, men utan minneslundens krav på anonymitet. Askan efter den avlidne grävs ner på bestämd plats och anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. En namnplatta placeras på en gemensam plats. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för uppsättning av namnplatta och skötsel av gravplatsen samt borttagning av vissna blommor och rester av ljus. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen tar ut en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och för namnskylten. Avgiften tas ut som engångsbelopp vid varje gravsättning. Askgravlund finns på Forserums- och Barkeryds kyrkogårdar.

Spridning av aska

För att strö ut askan efter en avliden på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det går inte att söka tillståndet i förväg utan först när någon har avlidit. Tillstånd ges bara om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett värdigt sätt. Ansökan kan göras av dödsboet/anhöriga via e-tjänst på www.lansstyrelsen.se

Särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund

Enligt Begravningslagen, 2 kap. 2 § ska huvudmannen för begravningsverksamheten tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. På Skogskyrkogården finns ett område avsett för Bahaiigravplatser samt ett muslimskt gravkvarter.

FRågor

Om du har frågor om gravplatser eller om våra kyrkogårdar, kontakta David Palmblad på telefon 0380-777 55 eller vår expedition på telefon 0380-777 00.