Hantering av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda den information du anförtror oss med i linje med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

  • Sidorna är under uppbyggnad. Integritetspolicyn är under utarbetande. Du hittar det här så snart det är klart. 

Dataskyddsombud

Nässjö pastorats dataskyddsombud heter Tom Angeling och har telefonnummer 0470-773818 och e-postadress  tom.angeling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen. Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen kan du besöka Integritetsmyndigheten (www.IMY.se

Gemensamt personuppgiftsansvar

När vi samarbetar med någon som också är personuppgiftsansvarig upprättar vi ett inbördes arrangemang. Det innebär en överenskommelse mellan oss och den andra personuppgiftsansvariga för hur personuppgifter ska behandlas.