Foto: Pernilla Käller

Begravningen

Begravningsgudstjänsten är ett avsked och en överlåtelse. Vi får ta ett sista farväl av en familjemedlem, släkting eller vän, och överlämna honom/henne åt Guds barmhärtighet.

Att bestämma begravningstid

När det gäller att ordna begravningen efter ett dödsfall i familjen eller släkten vänder man sig ofta till en begravningsbyrå för att få hjälp med allt det praktiska men man kan också ordna hela eller delar av begravningen själv.

Börja med att ta reda på om den avlidne hade några uttalade eller nedskrivna önskemål. I så fall bör man i möjligaste mån ta hänsyn till detta. Det kan handla om var begravningen skall hållas, vilken typ av begravningsceremoni det ska vara eller var kistan eller urnan skall gravsättas.

Begravningsceremonin

Det finns stor frihet att välja plats för begravningsceremonin. Det kan till exempel vara i en kyrka, ett kapell eller i en annan lokal. Några väljer att vara utomhus, vid graven på en begravningsplats, eller i en trädgård. Prata med prästen om du vill ha ceremonin på ett annat ställe än i kyrkan – prästen avgör om det är möjligt.

En begravning görs i Svenska kyrkans ordning, annan kyrkas eller trossamfunds ordning eller med en borgerlig akt. Det vanligaste är att man väljer en begravningsgudstjänst i någon av våra kyrkor eller kapell (med reservation för de som inte är uppvärmda under vintern).

Gudstjänster i kyrkan är öppna för alla. Detta gäller även begravningsgudstjänster. Om man vill ha en ceremoni för bara de allra närmaste kan man välja att skriva det i dödsannonsen eller att vänta med dödsannonsen till efter begravningen. Men det innebär inte att man kan neka någon tillträde till gudstjänsten.

Nässjö pastorat erbjuder tider för begravningsgudstjänst onsdag-fredag. Tid för borgerlig begravningsceremoni kan erbjudas måndag-fredag.

Väljer man en begravning i Svenska kyrkans ordning ingår kyrkorum, präst, musiker, vaktmästare och bärare för medlemmar i Svenska kyrkan som en del av kyrkoavgiften. I Nässjö pastorat ingår även solosång av våra kyrkomusiker. När dag, tid och plats är bestämt tar präst och ofta även musikerna kontakt med anhöriga.

Tacksägelse

Tacksägelse kallas det när man i en gudstjänst läser upp namnet, ber, tänder ett ljus och låter kyrkklockorna ringa frid för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Vanligen sker detta söndagen efter dödsfallet i den församling där den döde var folkbokförd vid dödsfallet. Om man önskar kan man få tacksägelsen uppläst en annan söndag eller i en annan församling.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil i broderat eller vävt tyg som läggs ovanpå kistan under begravningsakten istället för kistdekoration. Flera av våra kyrkor kan erbjuda bårtäcken vid begravning av medlemmar, men då de tillhör kyrkans inventarier får de inte flyttas från en kyrka till en annan.

Begravning i annan ordning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravplats, lokal för begravningsakten samt kremation i de fall detta önskas. För begravning i annan ordning eller med borglig akt, tillhandahålls i Nässjö pastorat, Anneforskapellet eller Skogskapellet i Nässjö.

Jordbegravning eller kremation

Ett av de större besluten att ta i samband med begravning är om den avlidne ska jordbegravas eller kremeras. Det är viktigt att förstå att det är svårt och oftast helt omöjligt att ändra en gravsättning som har gjorts. Enligt begravningslagen måste stoftet efter den avlidne kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet.

Vid jordbegravning sänks kistan ner i jorden. Detta kan ske som en del av begravningsceremonin eller utföras efter begravningsceremonin utan begravningsgästernas närvaro.

Kremering har blivit allt vanligare i Sverige. Vid kremering förs kistan till ett krematorium där den avlidne bränns i särskilt anpassade kremeringsugnar. När kremeringen är färdig samlas askan upp och läggs i en urna som valts ut av anhöriga. Askan måste sedan gravsättas inom ett år efter kremationen.

En del väljer att ha en begravningsakt med urna istället för med kista. Det betyder att man kremerar den avlidne före begravningsceremonin. Även denna typ av begravningsakt kan vara i Svenska kyrkans ordning, annan ordning eller borgerlig.

Gravplatsen

Gravsättning kan ske på många olika sätt. Vi kallar detta för gravskick. I Nässjö pastorat erbjuder vi kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats och askgravlund. På Skogskyrkogården finns även områden avsedda för Bahaiigravplatser och ett muslimskt kvarter. Vi förklarar de olika alternativen närmare här (klicka här).

Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla, oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte (förutom i Stockholm och Tranås där kommunen ansvarar för begravningsverksamheten). För att bevaka att Svenska kyrkan behandlar tillhöriga-och icke kyrkotillhöriga likvärdigt när det gäller begravningsfrågor, har Länsstyrelsen utsett begravningsombud.

Begravningsombud i Nässjö kommun är Anders Andrée. Han kan nås på telefon 0381-801 50 eller på mobilnummer 070-374 56 50.

Samtalsgrupp om sorg

Att förlora någon som man levt ihop med i många år är ofta en svår kris. Ibland hjälper det att prata med andra som delar samma erfarenhet. Nässjö pastorat erbjuder en plats att samlas på för att samtala om detta. Kontakta diakoniassistent Kicki Lundberg på telefon 0380-777 32 om du vill veta mer, eller om du vill anmäla dig till att vara med i nästa grupp när den startar.