Foto: Pernilla Käller

Begravningen

Begravningsgudstjänsten är ett avsked och en överlåtelse. Vi får ta ett sista farväl av en familjemedlem, släkting eller vän, och överlämna honom/henne åt Guds barmhärtighet.

Att bestämma begravningstid och plats

Vid planering av en begravning är det många val som ska göras. De flesta väljer att vända sig till en  begravningsbyrå för att få hjälp med allt det praktiska men du  kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Det viktigtigaste är att man respekterar den avlidnes önskningar. 

Vanligast är begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Det kan också vara en begravning inom någon av frikyrkorna, annat trossamfund eller borgerlig begravning.

I Nässjö pastorat finns flera kapell och kyrkor som begravningen kan vara i. Skogskapellet och Anneforskapellet är de enda lokalerna i Nässjö pastorat som kan användas för alla samfunds begravningar och för borgerliga begravningar. Läs mer om våra kyrkor och kapell under ”lokaler och kyrkor

Vi erbjuder begravningstider onsdag, torsdag och fredag. Önskar man en annan tid kan det ibland gå att ordna. Präster och musiker har begravningstider enligt schema. Begravningsbyråerna känner till vilka som tjänstgör vilka dagar. I annat fall kontakta oss för bokning på telefonnummer 0380-777 00.

Begravning i Svenska kyrkans ordning

När dag och tid är bestämda kommer prästen som ska tjänstgöra att ta kontakt med de anhöriga. Prästerna gör gärna hembesök men det går också bra att träffas i församlingshemmet eller på annan plats. I sorgesamtalet samtalar man om den avlidne och planerar begravningsgudstjänsten.

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. I avgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka eller kapell, präst, kyrkomusiker, bärare och vaktmästare. I kyrkoavgiften ingår också solosång av våra musiker. Våra kyrkomusiker har en mycket bred repertoar av musik och kan för det mesta tillgodose individuella önskemål och framföra stycken från modern populärmusik till klassisk musik. Det är tillåtet att ta med sig en CD- skiva för att spela upp ett musikstycke. CD-skivan måste vara original och får inte vara en CD någon bränt själv (Detta beror på att de ljudkällor som kyrkan lagligen får använda sig av vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara original och utgivna med upphovspersonernas samtycke) Det är också tillåtet att spela upp lagligt köpt och nedladdad musik från bland annat iTunes.  Spotify får inte användas i offentlig miljö utan får bara användas för "hemmabruk" för vänner.

Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för alla och besökare kan inte nekas att delta. Det gäller även begravningsgudstjänsten. Ett alternativ om man vill begränsa antalet deltagare är att annonsera efter att begravningsgudstjänsten har varit.

 Begravningsgudstjänsten kan avslutas på två sätt:

I kyrkan/kapellet

De sörjande tar avsked vid kistan eller urnan. Efter avslutad ceremoni när anhöriga har lämnat lokalen, förs kistan eller urnan till krematoriet eller till graven.

 På begravningsplatsen 

Detta görs i samband med att kistan eller urnan sänks ner i graven. Vid graven tar de sörjande avsked och prästen ber slutbön.

Tacksägelse

Tacksägelse för den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker vanligtvis i den församling den avlidne tillhörde. I kyrkan läser man upp den avlidnes namn, tänder ett ljus  och kyrkans klockor ringer. Eftersom det inte är Gudstjänst i alla kyrkor varje söndag så skickas en inbjudan till anhöriga med tid och plats för tacksägelsen.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil i broderat eller vävt tyg som läggs ovanpå kistan under begravningsakten istället för kistdekoration. Flera av våra kyrkor kan erbjuda bårtäcken vid begravning av medlemmar i Svenska kyrkan men då de tillhör kyrkans inventarier får de inte flyttas från en kyrka till en annan.

Begravning i annan ordning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravplats och tillgång till lokal för begravningsakten, antingen med eller utan kristna symboler. Skogskapellet och Anneforskapellet är de lokaler i Nässjö pastorat som kan användas för alla samfunds begravningar och för borgerliga begravningar. I begravningsavgiften ingår lokal och vaktmästare, men inte präst och musiker och inte heller klockringning. Begravningsförrättare och musiker får man ordna med själv genom begravningsbyrå eller annat samfund.

Jordbegravning eller kremation

Ett av de större besluten att ta i samband med begravning är om den avlidne ska jordbegravas eller kremeras. Det är viktigt att förstå att det inte går att ändra en gravsättning som har gjorts. Stoftet efter den avlidne ska kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning.

 Vid jordbegravning sänks kistan ner i jorden.  Detta kan ske som en del av begravningsceremonin eller utföras utan begravningsgästernas närvaro.  Ofta finns en familjegrav som kan användas annars tar man kontakt med Nässjö kyrkogårdar och väljer en ny gravplats. Gravstenen beställer man själv genom ett stenhuggeri. Man måste också besluta om man vill sköta gravrabatten själv eller beställa ett gravskötselavtal. Läs mer under ”Gravrätt och gravskötsel”

Kremering har blivit allt vanligare i Sverige. Vid kremering förs kistan till ett krematorium där den bränns till aska i särskilt anpassade kremeringsugnar. När kremeringen är färdig samlas askan upp och hälls ner i en urna som valts ut av de anhöriga. Askan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.

Akt med urna En del väljer att ha en begravningsakt med urna istället för kista. Denna kan vara enligt Svenska kyrkans ordning eller som en borgerlig begravningsakt och sker alltså efter kremeringen.

Vid kremation finns några olika gravskick att välja mellan och man måste inte bestämma ett av dem innan begravningen.

Gravplatsen

Gravsättning kan ske på många olika sätt. I Nässjö pastorat kan man välja bland kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats och askgravlund. På Skogskyrkogården finns även Bahaiigravplatser och ett muslimskt gravkvarter. Vi förklarar de olika alternativen närmare här (klicka här).

Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte (förutom i Stockholm och Tranås där kommunen ansvarar för begravningsverksamheten) För att bevaka att Svenska kyrkan behandlar tillhöriga-och icke kyrkotillhöriga likvärdigt när det gäller begravningsfrågor har Länsstyrelsen utsett begravningsombud.

Begravningsombud i Nässjö kommun är Uno Kenstam.

Han kan nås på telefon 070-250 56 86 eller genom epost uno.kenstam@nassjo.se

Samtalsgrupp om sorg

Att förlora någon som man levt ihop med i många år är ofta en svår kris. Ibland hjälper det att prata med andra som delar samma erfarenhet. Nässjö pastorat erbjuder en plats att samlas på för att samtala om detta. Kontakta pastorsexpeditionen på telefon 0380-777 00 om du vill veta mer eller om du vill anmäla dig till att vara med i nästa grupp när den startar.

Olika typer av gravplatser

Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats... Det finns många olika typer av gravplatser som man kan välja. Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda i Nässjö pastorat.