Olika gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja. Det viktigaste att tänka på är att en gravsättning skall göras enligt den avlidnes önskemål.

Minneslund

En minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Detta är en anonym gravsättning och det finns ingen plats för namn på gravsatta. Enskilda planteringar är inte tillåtna. I minneslunden är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för gravskötseln.

Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus.

Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan att anhöriga närvarar. Ingen gravrätt upplåts för gravplatsen och de anhöriga har inget skötselansvar.

Minneslundar finns vid Näsby, Fellingsbro och Spannarboda kyrkogårdar.

 

Askgrav

En askgravplats är ett mellanting mellan minneslund och urngrav. Den upplåts med gravrätt på 25 år. Det finns möjlighet att gravsätta två personer i varje askgrav.  Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen vårdar de planteringar som finns. För anhöriga finns möjlighet att sätta snittblommor på platsen.

Askgravplatser finns vid Näsby, Fellingsbro och Spannarboda kyrkogårdar.

 

Urngrav

I en urngrav får det plats upp till fyra urnor. Gravrätten upplåts på 25 år. Man kan ha en gravsten på platsen och man kan sköta planteringar själv eller beställa skötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravar finns vid Näsby, Fellingsbro och Spannarboda kyrkogårdar.

 

Kistgrav

Även när det gäller kistgravar upplåts gravrätt på 25 år. Två kistor får plats i varje grav. Man kan ha en gravsten på platsen och man kan sköta planteringar själv eller beställa skötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgravar finns vid Näsby, Fellingsbro och Spannarboda kyrkogårdar.

Läs mer om gravrätt på svenskakyrkan.se