MiniVox

Kören för dig som går i åk 0-2

Vi sjunger och övar sånger på ett lekfullt sätt och kommer ha framträdanden i Fellingsbro och Spannarboda kyrka.

Torsdagar kl 16.00-16.40  

Lokal: S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6, Fellingsbro          

Kontakt: Helene Wallin 0581-378 64
helene.wallin@svenskakyrkan.se