Körer i Näsby Fellingsbro pastorat

Senaste året har varit ett mycket märkligt år ur körperspektiv, med restriktioner och grusade planer. Så långt det var möjligt anpassade vi körrepetitionerna och uppsjungningarna efter rådande restriktioner, men till sist fick vi helt enkelt sätta körverksamheten på paus. MEN! Att fler och fler vaccineras och att vissa restriktioner har lättats ger oss hopp om att kunna riva igång en någorlunda normal körhöst nästa termin!

I Näsby Fellingsbro pastorat finns hela sex körer för olika åldrar och med olika musikalisk inriktning! Är du sugen på att sjunga? Läs vidare här och kontakta någon av våra körledare!

Körer för barn/unga

eller Körer för vuxna