Körer för barn och unga

Från och med i höst kommer vi ha tre körer för barn/unga!

MiniVox för barn i åk. 0-2. Sång på ett lekfullt sätt! Repen har varit torsdagar 16.00-16.40 på St Olofsgården, och kommer antagligen fortsätta vara det. Mer information närmre terminsstart.
Kontaktperson: Helene Wallin, 0581-37864,
helene.wallin@svenskakyrkan.se 

JuniVox för barn i åk. 3-4. Repen har varit tisdagar 16.00-17.30 på St Olofsgården, och kan troligen vara det även i höst. Mer information närmre terminsstart.
Kontaktperson: Helene Wallin, 0581-37864,
helene.wallin@svenskakyrkan.se 


Vox Fellingsbro, för barn/unga i åk. 5 och uppåt. Denna nya kör ska satsa mer på sångteknik och stämsång. Reptid kommer bestämmas närmre terminsstart.
Kontaktperson: Niklas Lindström, 0581-378 61 eller niklas.lindstrom@svenskakyrkan.se