Gravskötsel

Att vårda minnet av sina anhöriga som gått bort kan vara en del i sorgearbetet, men ibland har man inte möjlighet att själv vårda gravplatsen. Låt då kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till.

Vill du ha hjälp med gravskötsel?

Vi erbjuder skötsel av blomrabatt vid graven på tre olika nivåer beroende på gravens storlek: liten, mellan eller stor skötsel.

Vi erbjuder även s.k. grundskötsel. I grundskötseln ingår gräsputs runt gravanordning under våren och sommaren.

De gravrättsinnehavare som har köpt s.k. grundskötsel av kyrkogårdsförvaltningen har i år fått nya markörer. De nya markörerna utgörs av en grön sticka med en gul markering. Stickan sitter i anslutning till gravanordningen.

Grundskötsel innebär att förvaltningen trimmar gräset runt stenen.

Vi utför ej gravsäkring.

Skötselavgifter

Storlek                                                      Liten    Mellan    Stor

Grundskötsel                                           200:-    200:-       200:-

Grundskötsel och rabatt                         450:-    550:-       650:-

Grundskötsel och rabatt,
plantering vår och sommar                     650:-    800:-       1000:-

Utsättning av gravljus per st                    75:-

Vinterdekoration                                     200:-

Tvätt av gravvård                                   500-1 500:-

Igenläggning av planteringsyta              350:-

Gravlykta till askgravplats (Näsby)        150:-

Planteringslåda inkl. montering               1400:-