Församlingsblad

Läs senaste församlingsbladet här!

Observera att gudstjänstschemat i församlingsbladet inte stämmmer, då vi tack vare lättade restriktioner övergått till att fira EN huvudgudstjänst klockan 10.00 om söndagarna, i stället för 10.00 och 11.00. Friluftsgudstjänster om eftermiddagar och kvällar kommer dock firas i enlighet med vad som står.

För detaljerad och aktuell information om aktiviteter och gudstjänster läs mer under Våra gudstjänster och Angående coronavirus.