Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd

Församlingsråden är församlingarnas lokala styrelser med visst ansvar för det lokala gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Fellingsbro församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Kerstin Ahlgren

Bertil Eriksson

Margareta Karlsson, ordförande

Per-Olov Edstam

Tuula Marjeta

Ersättare:

Caroline Kleber

Kristina Eriksson

Håkan Pettersson

Johan Sköld

Lars Gustavsson

 

Näsby församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Elise Andersson

Rolf Gerhardsson

Pernilla Dahlström Johansson

Karin Lindberg, ordförande

Solveig Söder

Astrid Öhrwall

Ersättare:

Gerd Eriksson

Carina Ekstrand

Gunilla Stolt