Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsråd

Församlingsråden är församlingarnas lokala styrelser med visst ansvar för det lokala gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Fellingsbro församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Kerstin Ahlgren

Bertil Eriksson

Margareta Karlsson

Per-Olov Edstam

Tuula Marjeta

Ersättare:

Caroline Kleber

Kristina Eriksson

Håkan Pettersson

Johan Sköld

Lars Gustavsson

 

Näsby församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Elise Andersson

Rolf Gerhardsson

Solveig Söder

Astrid Öhrwall

Ersättare:

Gerd Eriksson

Carina Ekstrand

Karin Lindberg

Gunilla Stolt

Ordförande i respektive församlingsråd väljs i första mötet.

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190522

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190408

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190205

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20181204

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20181010

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20180918

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20180828

 

 Protokoll Näsby församlingsråd 20190618

 Protokoll Näsby församlingsråd 20190507

Protokoll Näsby församlingsråd 20181016

Protokoll Näsby församlingsråd 20180904

Protokoll Näsby församlingsråd 20180923