Församlingsråd

Församlingsråden är församlingarnas lokala styrelser med visst ansvar för det lokala gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Fellingsbro församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Kerstin Ahlgren

Bertil Eriksson

Margareta Karlsson, ordförande

Per-Olov Edstam

Tuula Marjeta

Ersättare:

Caroline Kleber

Kristina Eriksson

Håkan Pettersson

Johan Sköld

Lars Gustavsson

 

Näsby församlingsråd består under innevarande mandatperiod av följande ordinarie ledamöter:

Elise Andersson

Rolf Gerhardsson

Pernilla Dahlström Johansson

Karin Lindberg, ordförande

Solveig Söder

Astrid Öhrwall

Ersättare:

Gerd Eriksson

Carina Ekstrand

Gunilla Stolt

 

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20200125

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20191202

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20191023

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190902

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190522

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190408

Protokoll Fellingsbro församlingsråd 20190205

 

Protokoll Näsby församlingsråd 20191015

Protokoll Näsby församlingsråd 20190903

Protokoll Näsby församlingsråd 20190618

 Protokoll Näsby församlingsråd 20190507