Medlemskap: en god investering!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du framför allt till din lokala församling, och några procent till Svenska kyrkan på nationell nivå eller på stiftsnivå.

Din medlemsavgift går till
Näsby, Fellingsbro och Spannarboda kyrkor
Församlingshemmet i Näsby och S:t Olofsgården i Fellingsbro
Löner till anställda i församlingarna
Alla aktiviteter som dessa anställda leder
   + några till som drivs ideellt, t.ex:

Gudstjänster och firandet av högtider som dans kring granen på trettondagen
Dop, konfirmation, vigslar och kristna begravningar
Andakter och musikstunder på Ekgården, Tallen och Solliden
Pastakyrkis, Juniorer och alla andra barngrupper
Tre olika körer plus andra körkonstellationer som Schlagerkören och Lucia
Födelsedagsuppvaktningar och blommor till äldre
Hjälp till asylsökande med bl.a. svenskaundervisning och klädinsamling
Samtalsstöd när livet gör ont
Jul- och påskvandringar för skolelever
Arbetskretsarna (”syföreningarna”) och deras auktioner, t.ex. vid jul
Insamling av pengar till internationellt hjälparbete
Pilgrimsvandring och Stilla dagar
Ungdomsverksamhet som After School och konfirmation
Omhändertagande av församlingarnas kulturarv; textilier, träföremål, målningar m.m.
Uthyrning av lokaler för fester och föreningsliv
Aktiviteter för att främja gemenskap, t.ex. promenadgrupper och soppluncher
Vävstuga och andra samlingslokaler

Tack för att du gör det möjligt!
Du är en av ungefär 4500 medlemmar som tillsammans bidrar med knappt 12 miljoner kronor i en gemensam pott för både Fellingsbro och Näsby församlingar. Vi får dessutom 170 000 från kyrkans gemensamma skogs- och aktieinnehav (tidigare donationer till församlingarna). Vid större reparationer kan församlingarna få bidrag från staten för att bättre kunna bevara kyrkornas kulturhistoriska värde.