Valbo-Ryrs kyrkogård

Här finns kistgravplatser och urngravplatser.