Valbo-Ryr kyrka

Här nedan kan du kika runt i Valbo-Ryr kyrka genom att klicka på bilden och sedan flytta dig runt i bilden med hjälp av pekare/fingret.

Vi kommer att fylla på i bilden med punkter att klicka  på för att få mer information alla vackra och historiska ting i kyrkorummet!

Valbo-Ryrs kyrka är den yngsta av kyrkorna i Munkedals  församling, invigd 1903.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, utbyggt kor, vidbyggd sakristia på långhusets sydsida och torn i norr. 

Den är uppförd i florentinsk byggnadsstil, ritad av Hjalmar Cornielsen. Ursprungligen var granitmurarna menade att förbli exponerade men de putsades tidigt över. Taket var tidigare täckt med svarta skifferplattor.

Tidigare låg en träkyrka på en plats kallad Kyrkerud. Kyrkan bedömdes vara liten, kall och dragig varför man beslutade bygga nytt. Vid den gamla kyrkans läge vid Ryrs säteri finns fortfarande den gamla kyrkogården bevarad, samt en minnessten upprest 1939 med texten: "Till den gamla kyrkans åminnelse reste Valbo-Ryrs församling denna vård."

Denna kyrka var byggd under 1700-talet, och tidigare skall det enligt uppgift ha funnits ytterligare en kyrka, på en udde i Viksjön.

Hitta till kyrkan:

Från E6: Vid Saltkällemotet, följ anvisningar mot först Munkedal och sedan Hogstorp. Efter 1,5 km, sväng vänster mot Valbo-Ryr. Efter 1 mil, sväng höger in på Stalevägen. Efter 1 km ligger kyrkan på höger sida.