Svarteborgs kyrkogård

Svarteorg kyrkogård ligger i anslutning till Svarteborg kyrka.

Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser och minneslund.

Det finns även bisättningslokal med förvaring av urnor och kyl för kistor.

Svarteborg kyrkogårds askgravplats
Svarteborg kyrkogårds minneslund

Våra kyrkogårdar

Välkommen in för en liten visning av våra 8 fantastiska kyrkogårdar.