Svarteborgs kyrkogård

Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser och minneslund. Det finns även bisättningslokal med förvaring av urnor och kyl för kistor.