Svarteborg kyrka

Vår kyrka, en historisk skatt och bär på århundraden av tro och gemenskap. Utforska dess kulturella rikedom och andliga betydelse.

Kyrkobeskrivning

Det befintliga korpartiet tillkom 1708, och trätornet 1757. Ovanligt nog skall det på västra sidan av kyrkan ha funnits en port från 12-1300-talet, ovanligt eftersom det var mer vanligt att medeltidskyrkor hade sin ingång på långhusväggen, både den södra och norra. Ovanför ingången fanns en skulptur av S:t Olav som numera förvaras på Bohusläns museum. Se länk till höger.

I vapenhuset finns tavlor med "Series Pastorum", dvs en uppräkning av de präster som tjänstgjort i den förutvarande Svarteborgs församling.

På läktarbröstet finns målningar av Jesus och de tolv apostlarna.

Orgeln är byggd av Olof Hammarbergs Orgelbyggeri AB 1979.

Takmålningen i barockstil är utförd av Christian von Schönfeldt 1727. 1856 målades stora delar av den över men en restaurering utfördes 1906 av Martin Bernhard Wallström. Den senaste restaureringen skedde 1977. I koret ses "Thet Nya Jerusalem", på långhusets norrsida "Förklaringsberget" med texten "Herre, här är oss godt att wara. Matth. 17:4", och på sydsidan "Den Gode Herden". Mitt över långhuset framställs "Den Yttersta Domen". 

Altaruppsatsen och predikstolen är båda från 1600-talets mitt och med målningar av Christian von Schönfeldt från 1727. Liksom takmålningarna målades dessa över 1856 men restaurerades 1906. Dopfuntens delar är från olika tider: foten i täljsten är medeltida, cuppan av trä är från 16- eller 1700-tal och dopskålen är från 1964.

Tornets tre klockor är Lillklockan från 1618, Mellanklockan från 1956 och Storklockan från 1908. I tornrummet finns ytterligare målningar av Christian von Schönfeldt, härrörande från de gamla korbänkarna och uppsatta här 1977.

 

Den inre farleden

Visste du att det finns en kungsgård i Svarteborg och att Svarteborgs kyrka var en fylkeskyrka? Detta och mycket mer får du lära dig den här kvällen då arkeolog Kristina Bengtsson håller föredrag och berättar om Svarteborgs spännande historia. Torsdag 27 jun 2024 kl. 17.00, Svarteborgs kyrka

Två barn skrattar i kyrkbänken.

Kyrkopedagogiska vandringar

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan. Kyrkopedagogiska vandringar är ett erbjudanden till kommunens skolor att uppleva kyrkan genom alla sinnen.