Sanne kyrka

Här nedan kan du kika runt i Sanne kyrka genom att klicka på bilden och sedan flytta dig runt i bilden med hjälp av pekare/fingret.

Vi kommer att fylla på i bilden med punkter att klicka  på för att få mer information alla vackra och historiska ting i kyrkorummet!

Den äldsta anteckningen om Sanne kyrka man känner till är i biskop Eysteins Jordebog från år 1391 (Sandarudz kirkia).

Sanne nuvarande kyrka byggdes åren 1845-1847 efter ritningar utförda av Johan Fredrik Åbom, och är uppförd i nyklassicistisk stil.
De drygt metertjocka väggarna av gråsten är vitrappade utvändigt.

1924 målades hela kyrkan om varvid även innerväggarna målades med vit färg på putsen. Samtidigt dekorerades väggarna runt om med en vacker arabeskslinga i brun färg.