Sanne kyrka

Den äldsta anteckningen om Sanne kyrka man känner till är i biskop Eysteins Jordebog från år 1391 (Sandarudz kirkia).

Sanne nuvarande kyrka byggdes åren 1845-1847 efter ritningar utförda av Johan Fredrik Åbom, och är uppförd i nyklassicistisk stil.
De drygt metertjocka väggarna av gråsten är vitrappade utvändigt.

1924 målades hela kyrkan om varvid även innerväggarna målades med vit färg på putsen. Samtidigt dekorerades väggarna runt om med en vacker arabeskslinga i brun färg.