Om oss

Vårt syfte är att vara en gemensam plats för invånarna i Munkedal, oavsett bakgrund eller övertygelse. Vårt gemensamma uppdrag är att främja tron på Gud, ge mod genom hoppet och bygga gemenskap grundad på respekt och nyfikenhet.

Genom våra gudstjänster, vår barn- och ungdomsverksamhet, de olika samtalsgrupperna, konfirmandverksamheten, barn- och vuxenkörer, konserter och mycket, mycket mer är vi en del av den världsvida kyrkan. Vi skapar tillfällen att träffas, diskutera livsfrågor, möta Gud och möta varandra.

Från och med den 1 januari 2022 blev Munkedals församling från att ha varit ett pastorat med de tre församlingarna Foss, Sörbygden, samt Svarteborg-Bärfendals. Munkedals Församling sträcker sig över hela Munkedals kommun. I församlingen ingår kyrkorna: Foss, Håby, Valbo-Ryr, Krokstad, Hede, Sanne, Svarteborg och Bärfendal.

Vår värdeord, tro, hopp och gemenskap sammanfattar vårt uppdrag att vara kyrka.

Tro som ger oss tillit till Gud där relationen får möjlighet att fördjupas och växa. En tro som ger kraft att ta vårt ansvar för Skapelsen där vi kämpar för att jordens resurser ska räcka till alla nu och i  framtiden.

Hopp som ger mod att leva, verka och se det goda i medmänniskan. Ett hopp om det Eviga livet där döden inte är punkten i tillvaron utan ett kommatecken.

Gemenskap som bygger på respekt för varandras olikheter, en nyfikenhet på varandras perspektiv och där bordsgemenskapen är central. Detta handlar både om brödet vi delar i vardagen och brödet och vinet vi delar vid nattvardsbordet.

Församlingsinstruktionen

Församlingsinstruktionen med bilagor är ett övergripande styrdokument för de kommande fyra åren som ligger till grund för församlingen/pastoratets verksamhetsplanering, budget, uppföljning och prioriteringsarbete. Församlingsinstruktionen för Munkedals församling.

Kontakta oss gärna!

Har du frågor eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för dig och ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap.

Lediga jobb

När det finns lediga tjänster hittar du dem här. Varmt välkommen med din ansökan!

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Personuppgiftsbehandling

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.