Korgar med blommor står på en kista.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik vid begravning

Musik har i alla tider varit människans följeslagare och uttryckssätt. Vid en begravning kan musiken hjälpa oss uttrycka det vi känner, förmedla hopp och ge tröst. Kyrkan har sin egen musikskatt i form av psalmbokens alla psalmer men också annan musik, traditionell som samtida, kan rymmas i begravningsgudstjänsten. Viktigt är att musiken inte går emot kyrkans kristna budskap om att det finns en Gud som älskar oss, att alla människor har samma värde och att livet har en mening.

Levande musik

Vi hoppas att du som planerar en begravningsgudstjänst tar tillvara på möjligheten att ha levande musik. Vid en begravningsgudstjänst har du tillgång till både kyrkomusiker och kyrkans instrument. Våra kyrkomusiker är duktiga och framför musik med känsla, musik speciellt anpassad till varje situation och rum. Utöver den levande musik som kyrkomusiker står för kan du även själv anlita en solist, här hjälper ofta begravningsbyrån till. Funderar du över vilken musik du ska välja hjälper tjänstgörande kyrkomusiker gärna till.

Inspelad musik

Vi är angelägna om att det endast spelas laglig musik i kyrkan och följer därför de riktlinjer som givits oss. Om det finns önskemål att spela upp inspelad musik så gäller detta:  

-Musiken ska vara lagligt köpt och nedladdad, till exempel en CD-skiva eller musik nedladdad  från iTunes. Spotify får inte spelas från privata konton i offentlig miljö. 

-Olika kyrkor har olika ljudanläggningar, därför behöver inspelad musik alltid stämmas av med tjänstgörande vaktmästare i god tid innan begravningen och finnas tillgänglig så att vaktmästaren kan göra en provuppspelning.    

-Tänk på att om musiken spelas upp från en telefon eller liknande enhet måste enheten vara i flygplansläge, eventuellt lås och skärmsläckare bortkopplat samt ljudet påslaget.