Kyrkoråd

Kyrkorådet, tillsammans med kyrkoherden, ansvarar för personal, ekonomisk förvaltning, egendomar m.m. Kyrkorådet beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av 11 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter under mandatperioden 2022-01-01 – 2025-12-31

Claes Hedlund   Ordförande   0706-44 38 10
Sonia Lundin   Vice Ordförande   0707-20 33 17

Ledmöter

Sverker Balksten           
Marie Brokropp             
Gunilla Brorsson            
Bruno Hansson              
Stig Hansson                   
Erika Färg                     
Pia Hässlebräcke         
Mathias Johansson      
Monica Persson Horchani, kyrkoherde

Ersättare

Barbro Gustavsson       
Mikael Lindahl              
Lars Svensson                
Sten Ove Nicklasson   
Helen Greus