Kyrkoråd

Kyrkoråd är församlingens styrelse och utses av fullmäktige. Kyrkorådet utses av fullmäktige och beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten tillsammans med kyrkoherden.