Kyrkopedagogiska Vandringar

ATT UPPLEVA KYRKAN MED ALLA SINNEN - ett erbjudande till kommunens skolor

Varför Kyrkopedagogik?

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan, symboler och konst och därmed den del av den svenska kulturskatten som kyrkan är bärare av.

Vi vill att människor, utan krav på förkunskap eller religiositet, ska kunna lära känna kyrkorummet med alla sinnen. 

Kyrkopedagogik ...

  • ​​öppnar kyrkorna för alla människor oavsett religiös bakgrund
  • förmedlar kyrkornas väsen och betydelse med alla sinnen
  • skapar relation mellan människan och kyrkorummet.
  • öppnar vägar till erfarenheter av andlighet
  • håller kyrkorummet levande.
  • arbetar med upplevelser och helhetssyn.
  • bygger på en utarbetad teori och består av enkla metoder
  • skapar kunskap om den kristna religionen

Så här ser vår folder ut! 

Vi erbjuder vandringarna i följade kyrkor:

Skriv till oss om du har frågor:

Här är vi som ansvarar för Kyrkopedagogiken i Munkedals Församling: