Två barn skrattar i kyrkbänken.
Foto: Johannes Frandsen

Kyrkopedagogiska vandringar

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan. Kyrkopedagogiska vandringar är ett erbjudanden till kommunens skolor att uppleva kyrkan genom alla sinnen.

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan, symboler och konst och därmed den del av den svenska kulturskatten som kyrkan är bärare av.

Vi vill att människor, utan krav på förkunskap eller religiositet, ska kunna lära känna kyrkorummet med alla sinnen. 

Kyrkopedagogik ...

  • ​​öppnar kyrkorna för alla människor oavsett religiös bakgrund
  • förmedlar kyrkornas väsen och betydelse med alla sinnen
  • skapar relation mellan människan och kyrkorummet.
  • öppnar vägar till erfarenheter av andlighet
  • håller kyrkorummet levande.
  • arbetar med upplevelser och helhetssyn.
  • bygger på en utarbetad teori och består av enkla metoder
  • skapar kunskap om den kristna religionen

Konstandsfritt

Hör av dig för att boka tid.

Skriv till oss om du har frågor: