Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs genom allmänna val. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten, kyrkoavgiften, köp och försäljning av byggnader samt beslutar i alla ärenden av principiell vikt. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter och 13 ersättare och väljs vart fjärde år av de kyrkotillhöriga i församlingen. Nästa val hålls hösten 2025.

Ledamöter under mandatperioden 2022-01-01 – 2025-12-31

Bertil Schewenius   Ordförande   0707-13 47 48
Christer Nilsson   Vice ordförande   0730-66 03 24

Ordninarie ledamöter

Nomineringgrupp Kyrkans framtid i Munkedals församling

Sverker Balksten
Marie Brokopp
Gunilla Brorsson
Lisbeth Christophersen
Barbro Gustavsson
Bruno Hansson
Stig Hansson
Claes Hedlund
Mikael Lindahl
Sonia Lundin
Gunnel Persson 
Lars Svensson
Leif Svensson
Maria Tuimala Sörensson

Nomineringgrupp Arbetarpartiet socialdemokraterna

Doris Duveholt Niklasson
Erika Färg
Pia Hässlebräcke
Hans-Ove Jansson
Liza Kettil
Sten Ove Niklasson

Nomineringgrupp Sverigedemokraterna

Helen Greus
Mathias Johansson
Jan Petersson

Ersättare

Nomineringgrupp Kyrkans framtid i Munkedals församling

Anders Persson              
Eva-Britt Johansson       
Lars-Erik Johansson       
Ann Lindblom                 
Rolf Hansson                 
Gunilla Lycke                 
Monica Rodin                
Åke Brycke                     

Nomineringgrupp Arbetarpartiet socialdemokraterna

Kim Malmcrona              
Regina Johansson          
Jenny Jansson                

Nomineringgrupp Sverigedemokraterna

Kjell Olseke
Louise Skaarnes