Krokstad kyrka

Här nedan kan du kika runt i Krokstad kyrka genom att klicka på bilden och sedan flytta dig runt i bilden med hjälp av pekare/fingret.

Vi kommer att fylla på i bilden med punkter att klicka  på för att få mer information alla vackra och historiska ting i kyrkorummet!

Krokstads kyrka är uppförd i nyklassicistisk stil efter ritningar av Abraham Rafaël Ulrik Pettersson, och invigd 1863. Den gamla kyrkan, nämnd redan 1391 som Krokstada kirkia, låg omedelbart norr om den nuvarande och skall före rivningen i utseendet ha påmint om Svarteborgs kyrka.

Att platsen länge haft en rituell betydelse i trakten visas av att kyrkan ligger alldeles intill en större gravhög. Placeringen av de äldsta kyrkorna skedde gärna intill sådana platser som förut använts som samlingsplatser för hednisk dyrkan.

Enligt en lokal tradition skall föregångaren till den nuvarande kyrkan istället ha varit byggd först 1738, då ersättande den medeltida kyrkan, men skall ha varit av så dålig kvalitet och så dragig att man en dag skulle ha funnit altartavlan nedblåst på golvet.

Klart är att både kyrka samt en större del av inventarierna tillkommit vid samma tid, vilket ger en, något ovanlig, ostörd nyklassicistisk kyrkomiljö. Kyrkorummet är stort och ljust. Det har inte skett så stora förändringar i Krokstads kyrka sedan 1863, men i samband med den inre restaureringen 1993, byggdes även kyrkan om något med samtalsrum och kapprum under läktaren. Dopfunten av trä är från 1600-talet och har inskriften:  "Then ther troor och blifuer Döpt, han skall warda Salig: Men then ther icke troor: han skall warda fördömd. Marc 16 ver 16.".

Orgeln är från 1884 med orgelverk från Tostareds orgelfabrik från 1993.

I tornet två klockor, den mindre ursprungligen från 1614 (omgjuten 1900 och 1946) och den större från 1844 (omgjuten 1946).

År 1917 i samband med firandet av 400-årsminnet av reformationen fick kyrkan besök av kung Gustav V och drottning Victoria, vilka till minne skrev sina namnteckningar i kyrkobibeln från 1917.

Hitta till kyrkan:

Från E6, vid avfart Saltkällemotet följ anvisningar mot Munkedal in på väg 832. Följ anvisning mot Munkedal in på Kvistrumsvägen, väg 816. Efter 100 meter, ta av åt höger in på Stalevägen, väg 924. Efter 2,5 km, sväng vänster in på Sörbygdsvägen. Fortsätt på denna (den byter namn till Munkedalsvägen och Edsvägen) förbi Hedekas, och efter ca 2 km har man kyrkan på vänster sida.