Krokstad kyrka

Vår kyrka, en historisk skatt och bär på århundraden av tro och gemenskap. Utforska dess kulturella rikedom och andliga betydelse.

Konsert med Aviciis musik

Sörbygdsdagarna inleds med en exklusiv konsert där musikern och musikern Aviciis musik framförs. Tisdag 25 juni 2024 kl. 19.00, Krokstad kyrka

Krokstads kyrka är uppförd i nyklassicistisk stil efter ritningar av Abraham Rafaël Ulrik Pettersson, och invigd 1863. Den gamla kyrkan, nämnd redan 1391 som Krokstada kirkia, låg omedelbart norr om den nuvarande och skall före rivningen i utseendet ha påmint om Svarteborgs kyrka.

Att platsen länge haft en rituell betydelse i trakten visas av att kyrkan ligger alldeles intill en större gravhög. Placeringen av de äldsta kyrkorna skedde gärna intill sådana platser som förut använts som samlingsplatser för hednisk dyrkan.

Enligt en lokal tradition skall föregångaren till den nuvarande kyrkan istället ha varit byggd först 1738, då ersättande den medeltida kyrkan, men skall ha varit av så dålig kvalitet och så dragig att man en dag skulle ha funnit altartavlan nedblåst på golvet.

Klart är att både kyrka samt en större del av inventarierna tillkommit vid samma tid, vilket ger en, något ovanlig, ostörd nyklassicistisk kyrkomiljö. Kyrkorummet är stort och ljust. Det har inte skett så stora förändringar i Krokstads kyrka sedan 1863, men i samband med den inre restaureringen 1993, byggdes även kyrkan om något med samtalsrum och kapprum under läktaren. Dopfunten av trä är från 1600-talet och har inskriften:  "Then ther troor och blifuer Döpt, han skall warda Salig: Men then ther icke troor: han skall warda fördömd. Marc 16 ver 16.".

Orgeln är från 1884 med orgelverk från Tostareds orgelfabrik från 1993.

I tornet två klockor, den mindre ursprungligen från 1614 (omgjuten 1900 och 1946) och den större från 1844 (omgjuten 1946).

År 1917 i samband med firandet av 400-årsminnet av reformationen fick kyrkan besök av kung Gustav V och drottning Victoria, vilka till minne skrev sina namnteckningar i kyrkobibeln från 1917.