Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Varje försommar skickar vi ut en inbjudan att bli konfirmand till dig som är medlem och som fyller 14 under samma år. I mitten av augusti skickas det ut välkomstbrev med all information som de anmälda behöver inför sin första träff.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Vår konfirmandpastoral kan du läsa här.

 

Om du som vuxen vill konfirmera dig kontakta oss. Det är aldrig för sent!

Några tonårstjejer sitter på en hustrappa.

Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga

I Svenska kyrkan, på alla nivåer, behöver vi ha tydliga riktlinjer för arbetet bland barn och unga 0–18 år. Vi behöver skapa trygga och inkluderande mötesplatser där det är en självklarhet att känna sig välkommen och inkluderad. Det ska finnas goda strukturer och rutiner att falla tillbaka på om vi som medarbetare behöver agera för barns bästa.

Konfirmandinbjudan 2024

Klicka här och läs årets inbjudan!

ConfaCoacher

För dig som är ung ledare i konfirmandgrupperna och går i gymnasiet - eller är äldre än så!

UngLedare

För dig som är konfirmerad och vill fortsätta träffas samtidigt som du vill vara med och leda nya konfirmander.

    Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

    Hbtq i Svenska kyrkan

    Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.