ConfaCoacher

När man varit Ung Ledare sitt första år efter man konfirmerat sig så kan man fortsätta som ConfaCoach. 

Vi är så glada för alla som vill stanna kvar i vårt sammanhang även som 15+. De flesta börjar gymnasiet då och har därför inte chansen att vara med på konfirmandträffarna i veckorna – bland annat p.g.a. att de behöver pendla.

Som ConfaCoach är man delaktig i Gudstjänstarbetet kring församlingens Dopfest och Bibelutdelning samt har egna träffar för den egna utvecklingen som ledare och för den goda gemenskapens skull.

Som ConfaCoach följer man med på konfirmandläger, i den mån man kan, och har då ett utökat ansvar i lägrets alla happenings.

Som ConfaCoach åker man på ett eget läger tillsammans med alla konfirmandledare. På detta läger är gemenskapen i fokus!