ConfaCoacher

För dig som är ung ledare i konfirmandgrupperna och går i gymnasiet - eller är äldre än så!

När man varit Ung Ledare sitt första år efter man konfirmerat sig så kan man fortsätta som ConfaCoach. 

Vi är så glada för alla som vill stanna kvar i vårt sammanhang även som 15+. De flesta börjar gymnasiet då och har därför inte chansen att vara med på konfirmandträffarna i veckorna – bland annat p.g.a. att de behöver pendla.

Som ConfaCoach är man delaktig i Gudstjänstarbetet kring församlingens Dopfest och Bibelutdelning samt har egna träffar för den egna utvecklingen som ledare och för den goda gemenskapens skull.

Som ConfaCoach följer man med på konfirmandläger, i den mån man kan, och har då ett utökat ansvar i lägrets alla happenings.

Som ConfaCoach åker man på ett eget läger tillsammans med alla konfirmandledare. På detta läger är gemenskapen i fokus!

Kontakt