Hede kyrka

Vår kyrka, en historisk skatt och bär på århundraden av tro och gemenskap. Utforska dess kulturella rikedom och andliga betydelse.

Haeida kirkia omnämnes tidigt, redan 1391 i biskop Eysteins Jordebog. Kyrkan är helgad åt S:t Lars. Den medeltida kyrkan ersattes 1727 med en träkyrka som fick stå i 160 år.

Den nuvarande kyrkan i Hede socken är församlingens enda träkyrka. Den byggdes 1887 efter ritningar av Herman Teodor Holmgren. Kyrkan byggdes i nygotisk stil med liggande och snedställd panel i fackverkmönster. Många gotiska detaljer såsom masverk och spetsbågar gav Hede kyrka dess mycket vackra och speciella utseende. Färgglada originalritningar finns i arkivet, likaså byggnadsritningar.

Runt 1940 var det modernt med förenklingar och detta drabbade även Hede kyrka som fick en mycket förenklad fasad som helt tog ifrån kyrkan dess speciella karaktär. I interiören kan fortfarande den ursprungliga stilen anas.

Läktarens helgonmålningar är från 1700-talet. De återfanns under kyrkgolvet vid ett byggnadsarbete 1919. Dopfunten av täljsten är från 11-1200tal och en av de vackraste i Bohuslän. Altartavlan har en bild av Jesus på korset, målad av Jonas Ahlstedt 1755. Den, samt altare och predikstol från den äldre kyrkan sattes åter in i kyrkan 1932, efter att i 45 år ha förvarats i en bod.'

Läs mer om S:t Lars:

http://www.lundsdomkyrka.se/lunds-domkyrka/fordjupning/st-laurentius/

Det händer i Hede kyrka

Två barn skrattar i kyrkbänken.

Kyrkopedagogiska vandringar

Vi tror att dialog och delaktighet är väsentligt för att förmedla kunskap om kyrkan. Kyrkopedagogiska vandringar är ett erbjudanden till kommunens skolor att uppleva kyrkan genom alla sinnen.