Hede kyrka

Här nedan kan du kika runt i Hede kyrka genom att klicka på bilden och sedan flytta dig runt i bilden med hjälp av pekare/fingret.

Vi kommer att fylla på i bilden med punkter att klicka  på för att få mer information alla vackra och historiska ting i kyrkorummet!

Haeida kirkia omnämnes tidigt, redan 1391 i biskop Eysteins Jordebog. Kyrkan är helgad åt S:t Lars. Den medeltida kyrkan ersattes 1727 med en träkyrka som fick stå i 160 år.

Den nuvarande kyrkan i Hede socken är församlingens enda träkyrka. Den byggdes 1887 efter ritningar av Herman Teodor Holmgren. Kyrkan byggdes i nygotisk stil med liggande och snedställd panel i fackverkmönster. Många gotiska detaljer såsom masverk och spetsbågar gav Hede kyrka dess mycket vackra och speciella utseende. Färgglada originalritningar finns i arkivet, likaså byggnadsritningar.

Runt 1940 var det modernt med förenklingar och detta drabbade även Hede kyrka som fick en mycket förenklad fasad som helt tog ifrån kyrkan dess speciella karaktär. I interiören kan fortfarande den ursprungliga stilen anas.

Läktarens helgonmålningar är från 1700-talet. De återfanns under kyrkgolvet vid ett byggnadsarbete 1919. Dopfunten av täljsten är från 11-1200tal och en av de vackraste i Bohuslän. Altartavlan har en bild av Jesus på korset, målad av Jonas Ahlstedt 1755. Den, samt altare och predikstol från den äldre kyrkan sattes åter in i kyrkan 1932, efter att i 45 år ha förvarats i en bod.