Håby kyrka

Kyrkan är sannolikt uppförd under 1100-talet och helgad åt S:ta Margareta av Antiokia och har varit ett väl synligt kännemärke för de förbipasserande. I biskop Eysteins Jordebok nämns den år 1391 som Haugbya kirkia.

Långhusets tjocka stenmurar i den västra delen är ursprungliga. Senare har det tresidigt avslutade koret (1731) och sakristian (1871 och 1939) tillkommit. De äldre kyrkorna hade sällan torn och Håby kyrka bevarade ett sådant utseende till 1869, då det befintliga trätornet tillkom. Dessförinnan fanns en rödfärgad klockstapel placerad i närheten på en bergshöjd. Enligt en gammal uppgift om denna klockstapel ”hänger där allenast en liten klocka utan påskrift”. En liten klocka utan påskrift, den s k "Prästeklockan", hänger nu i kyrkans torn, tillsammans med ytterligare två, Mellanklockan och Storklockan. Korportalens överstycke är medeltida, liksom altarets täljstensskiva.

Orgelläktarens apostlar är ditmålade 1915 av Martin Bernhard Wallström. Håby kyrkas interiör är ett exempel på de skiftningar i synen på historiens och traditionens betydelse som funnits i samhället. 1877 ersattes altaruppsats, predikstol och dopfunt med nytillverkade diton, men 1915 var det de gamla 1600-talsexemplaren som fick ersätta nytillskotten! Ett annat exempel är korportalen, som i samband med 1731 års ombyggnad breddades, senare sattes igen, men som åter öppnades vid renoveringen 1939. Vid denna renovering sattes också särskild vikt vid att ge kyrkan en 1700-talsinspirerad interiör färgton.