Två kyrkogårdsarbetare i gula varselkläder fixar med några blommor.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte kan eller orkar ta hand om gravskötseln själv hjälper vi självklart till med det!

Vill du ha hjälp med skötsel av graven?

Vi på kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa er med att vårda minnet av era anhöriga. Vi finns på plats på våra åtta kyrkogårdar där vi arbetar med kyrkogårdarnas grönytor och gravplatser. Vi erbjuder olika typer av skötselavtal. Med en grundskötsel rensas och vattnas rabatten, ramgravar med grus får en ytskötsel. Du kan även beställa skötselavtal och få vår- och sommarblommor planterade på graven. Beställer du vinterkrans, lägger vi ut dem till Allhelgonahelgen. Det går att beställa gravskötsel för 1 år eller för 3 år. Du är välkommen att diskutera olika möjligheter med Kyrkogårdsförvaltningen. Se bifogat dokument "Prislista - Gravskötsel nedan.

Skyltsystem för våra gravskötslar på kyrkogården

Grön - grundskötsel
Röd - plantering av vår- och sommarblommor
Gul - plantering av sommarblommor
Blå - vattning av kruka och rabatt
Vit
- trimning

Grundskötsel omfattar:
Höst eller vårgrävning, jordförbättring och gödsling i rabatt.
Ogräsrensning i rabatt eller i singel i ramgrav.
Trimning runt rabattkant, blomlist, sockel eller gravsten.
Borttagning av vissna löv och blommor även i vas.
Vattning tre gånger per vecka under vår och sommar.

Grundskötsel med plantering omfattar dessutom:
Plantering av vår och/eller sommarblommor i rabatt, emperilåda eller kruka. 

Trimning omfattar:
Trimning runt rabattkant, blomlist, sockel eller gravsten.

Prislista för gravskötsel 2024

Några gamla gravstenar på en kyrkogård hjälps upp av trästörar.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Säkerheten på kyrkogårdar är av yttersta vikt för att säkerställa trygghet för både besökare och personal. Dessutom bidrar en säker kyrkogårdsmiljö till att bevara och främja respekten för de avlidna och deras minnen.