Gravskötsel

Att vårda minnet av sina anhöriga.

Vill du ha hjälp med skötsel av graven?

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte kan eller orkar ta hand om gravskötseln själv, finns det lösningar. Vi på kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa er. Vi finns på plats på våra 8 kyrkogårdar där vi arbetar med kyrkogårdarnas grönytor och gravplatser. Vi erbjuder olika typer av skötselavtal. Med en grundskötsel rensas och vattnas rabatten, ramgravar med grus får en ytskötsel. Du kan även beställa skötselavtal och få vår- och sommarblommor planterade på graven. Beställer du vinterkrans, lägger vi ut dem till Allhelgonahelgen. Det går att beställa gravskötsel för 1 år eller för 3 år. Du är välkommen att diskutera olika möjligheter med Kyrkogårdsförvaltningen. Se bifogat dokument "Prislista - Gravskötsel 2022" nedan.

Skyltsystem för våra gravskötslar på kyrkogården

Grön - grundskötsel
Röd - plantering av vår- och sommarblommor
Gul - plantering av sommarblommor
Blå - vattning av kruka och rabatt
Vit
- trimning

Grundskötsel omfattar:
Höst eller vårgrävning, jordförbättring och gödsling i rabatt.
Ogräsrensning i rabatt eller i singel i ramgrav.
Trimning runt rabattkant, blomlist, sockel eller gravsten.
Borttagning av vissna löv och blommor även i vas.
Vattning tre gånger per vecka under vår och sommar.

Grundskötsel med plantering omfattar dessutom:
Plantering av vår och/eller sommarblommor i rabatt, emperilåda eller kruka. 

Trimning omfattar:
Trimning runt rabattkant, blomlist, sockel eller gravsten.