Gravar

Att välja grav till en anhörig kan vara svårt. Här finner du en enkel förklaring till de olika möjligheter som finns.

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista, urna eller aska placeras i graven. 

Olika former av gravsättning

En av de viktigaste frågorna handlar om hur den avlidne önskade få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Minneslund

På många kyrkogårdar finns en minneslund. Det är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar finns inte utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen. Det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

Minneslund ger frihet från skötselansvar. Det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats för alla blommor och ljus och bänkar för den som vill sitta ned och minnas i den vackra miljön.

Askgravplats

En askgravplats är en form av minneslund. Varje askravplats har plats för två urnor och till skillnad ifrån minneslund får dom anhöriga delta vid gravsättningen om anhöriga vill. Varje askravplats har en skylt med namn, födelseår och dödsår som tas fram och sätts upp av kyrkogårdsförvaltningen. Likt minneslund ger askgravplatsen frihet ifrån skötselansvar, planteringen i askravplatsen sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Egen plantering eller annan utsmyckning är inte tillåten. Dom anhöriga har möjlighet att sätta ljuslykta och endast använda kyrkogårdsförvaltningens spetsvasar för att sätta snittblommor i. Vinterdekorationer får sättas upp från Allhelgonahelgen och tas bort vid påsktid. Kostnaden för skötseln under 25 år är 10 000 kronor och inkluderar namnskylten.

Urngrav och Kistgrav

Gravsättning av kista brukar ske i samband med begravningsakten. En urna gravsätts normalt några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro.
Urnan måste gravsättas inom ett år.
En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravanordning och att plantera växter.

Spridning av aska

Var får man sprida ut aska efter avliden?
Askan efter avliden får strös ut på annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där askan ska spridas ger tillstånd till det.

Du kan få tillstånd för detta om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att askan kommer att hanteras pietetsfullt. Platsen där askan sprids får inte markeras på något sätt.

Spridning kan ske både på mark och över havet. Det bör inte vara i anslutning till bebyggelse, tomtmark, sjöar eller vattendrag och inte heller nära område där fritidsaktiviteter som fiske, bad, båtfärder eller annat förekommer.

Gravskötsel

Att vårda minnet av sina anhöriga.

Våra kyrkogårdar

Välkommen in för en liten visning av våra 8 fantastiska kyrkogårdar.

Kontakt