Foss kyrkogård

Foss kyrkogård ligger i anslutning till Foss kyrka.

Här finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser och minneslund. Det finns även bisättningslokal med förvaring av urnor och kyl för kistor i Foss gravkapell.