Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet betalar en begravningsavgift.

Enhetlig begravningsavgift

(Enl pressmeddelande från Kammarkollegiet)
Begravningsavgiften ska inte förväxlas med kyrkoavgiften. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Avgiftssatsen för 2023 är 25,8 öre per hundralapp och betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Detta ingår i begravningsavgiften:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen tagit ansvaret. (Särskilda regler gäller om transporten görs utanför huvudmannens område).
 • Kremering.
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningscermoni utan religösa symboler (ceremonilokal).

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning.
 • Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos Munkedals församling.
 • Annonsering.
 • Kistdekorationer.
 • Begravningsceremoni och begravningsförrättare. 
  Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund.
 • Urna.
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats.

Kontakt