Bärfendals kyrkogård

Här finns kistgravplatser, urngravplatser och minneslund.