Bärfendal kyrka

Vår kyrka, en historisk skatt och bär på århundraden av tro och gemenskap. Utforska dess kulturella rikedom och andliga betydelse.

Den murade kyrkan i romansk stil anses vara en av de äldsta som fortfarande är i bruk i Bohuslän, uppförd vid 1100-talets mitt. Här har nästan ingen ombyggnad skett utan detta är till stor del samma kyrkobyggnad som redan av biskop Eystein år 1391 benämns Berofiardardals kirkia. Den största förändringen skedde 1725, då en stor del av södra väggen ommurades och de stora fönstren upptogs. Trätornet tillkom så sent som 1868 och sakristian är från 1932.

Predikstol och läktare tillkom under 1600-talet. På altaret står en kopia av ett processionskrucifix från 1200-talets mitt eller senare del. Krucifixet är ett arbete i förgylld, delvis emaljerad koppar.

Också miljön runt omkring kyrkan är mycket välbevarad.