Bärfendal kyrka

Här nedan kan du kika runt i Bärfendal kyrka genom att klicka på bilden och sedan flytta dig runt i bilden med hjälp av pekare/fingret.

Vi kommer att fylla på i bilden med punkter att klicka  på för att få mer information alla vackra och historiska ting i kyrkorummet!

Den murade kyrkan i romansk stil anses vara en av de äldsta som fortfarande är i bruk i Bohuslän, uppförd vid 1100-talets mitt. Här har nästan ingen ombyggnad skett utan detta är till stor del samma kyrkobyggnad som redan av biskop Eystein år 1391 benämns Berofiardardals kirkia. Den största förändringen skedde 1725, då en stor del av södra väggen ommurades och de stora fönstren upptogs. Trätornet tillkom så sent som 1868 och sakristian är från 1932.

Predikstol och läktare tillkom under 1600-talet. På altaret står en kopia av ett processionskrucifix från 1200-talets mitt eller senare del. Krucifixet är ett arbete i förgylld, delvis emaljerad koppar.

Också miljön runt omkring kyrkan är mycket välbevarad.  

Hitta till kyrkan:

Från E6, vid Dinglemotet följ anvisning mot Hunnebostrand, Bovallstrand in på väg 174. Efter ca 5 km, sväng vänster, fortsätt ca 400 meter och sväng vänster igen.

Buss 872: Hållplats Orreberg, sedan 7 min promenad.