Århundradets Orgel-projekt!

i Foss kyrka

Foss kyrka ska berikas med en ny orgel. Det tillhör inte vanligheterna att man låter bygga ny orgel, men vi kliver med Foss kyrka in i en ny era av orgelmusik i vår församling.

Den nya orgeln kommer att ha ett klangideal som inte finns i vårt närområde och byggs enligt 1700-talets principer. 
Inspirationen till detta instrument är hämtat från den legendariske orgelbyggaren Gottfried Silbermann, verksam i Tyskland under 16-1700 talet. 
Av Silbermanns orglar finns idag ett 50-tal fullt bevarade klenoder som är berömda över hela världen för sin klangskönhet. 
Med känslan av glitter och sprudlande toner som instrumenten alstrar används ofta uttrycket ”Silversound” om hans orglar. 
Befintliga orglar i vårt område är senromantiska instrument från slutet av 1800-talet med sin speciella karaktär och några instrument är från andra hälften av 1900-talet med sin kanske mer skarpa framtoning.

Detta nya instrument från den Syd-tyska senbarocken blir unikt i Sveriges orgelbestånd och sätter förstås Munkedal på kartan lite extra. 
Perioden som orgeln byggs utifrån är omkring 1730 som är samtida med nuvarande utformning av kyrkorummet i Foss.

Instrumentet är i sin helhet ett gediget hantverk som vilar på en stadig grund i den historiska orgelbyggartraditionen. Den kommer att omfatta 24 stämmor (instrumentgrupper) fördelade på 2 manualer och pedal.

Orgelbyggaren Tomaz Möcnik, Slovenien, kommer att utföra arbetet som beräknas vara klart 1:a halvåret 2024 vilket då kommer att firas med dunder och brak (stämmor och manualer) i flera dagar.

Projektet som nyligen startat är glädjande och angenämt för den kyrkomusikaliska verksamheten i vårt område. Det kommer att sätta sin prägel på gudstjänstliv och bidraga till en rik kulturell verksamhet i hela regionen.

Detta instrument är tillägnat varenda församlingsmedlem!

Framtiden i bild!

För frågor om orgelbygget: