Foto: Johannes Frandsen IKON

Musik och körer

Församlingen har ett rikt musikliv med körer för både barn och vuxna. Körerna medverkar vid olika gudstjänster och ger både egna konserter och samarbetar med andra artister och musiker i våra kyrkor.

Vuxenkör         

Cendokören, dam- och herrkör
Tisdagar kl. 19.00-21.00
i Munka Ljungby församlingshem
Namnet kommer från det musikaliska uttrycket "crescendo" som betyder tilltagande styrka…vilket vi hoppas på att det blir med en stor kör... Vi sjunger en blandad repertoar där glädje är en viktig ingrediens, visor, gospel, julsånger mm

Körledare Eva Johansson
0431-40 23 05 eller 070-644 63 19
eva.johansson5@svenskakyrkan.se

Barnkörer

Joykids för dig som är 6-9 år
Fredagar kl. 14.30-15.15 i Munka Ljungby församlingshem
Vi blandar roliga sånger med musik och lek och övar en gång i veckan. Några gånger per termin sjunger vi upp, ibland själva och ibland tillsammans med andra körer.   

Joysing för dig som är 10 år och uppåt
Fredagar kl. 15.15-16.00
i Munka Ljungby församlingshem
Vi övar en gång i veckan, lär oss lite sångteknik mm. Några gånger per termin sjunger vi upp, ibland själva och ibland tillsammans med andra körer.

För mer information och anmälan:
Körledare Eva Johansson
0431-40 23 05 eller 070-644 63 19
eva.johansson5@svenskakyrkan.se

Viskören

Kör för dig som är dagledig. Vi övar på torsdagar kl. 15.00-15.45 i Munka Ljungby församlingshem och medverkar några torsdagsförmiddagar i månaden vid andakter på äldreboendena i byn.
Vi sjunger enkla och välkända sånger och visor. Alla är välkomna och ingen körvana krävs.

För mer information och anmälan:
kontakta körledare Gabriella Elgström
0431-40 23 01 eller 070-310 91 15
gabriella.elgstrom@svenskakyrkan.se