Bryt en tradition

Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor drabbas av - bara för att de är flickor. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar.

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och könsrelaterat våld. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Coronakrisen har lett till att det könsrelaterade våldet ökat. Behoven av stöd är större än någonsin. I julinsamlingen 2020 bjuder vi in till att vara med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Julinsamlingen pågår 29 november 2020 till 6 januari 2021 och målet är att under denna period samla in 35 miljoner kronor till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser.​

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!

 Läs mer om ACT, Svenska kyrkans internationella arbete