Meny

Bli medlem i Svenska kyrkan!

Drygt 4.800 av boende i Mullsjö kommun är medlemmar i Svenska kyrkan och Mullsjö-Sandhems församling

Cirka 68 procent av invånarna i Mullsjö kommun är medlemmar i Svenska kyrkan.

Vanligast sker inträde i Svenska kyrkan genom dopet.

Om du redan är döpt, men av någon anledning inte är medlem, kan du lämna en inträdesanmälan till Församlingsexpeditionen, Kyrkans Hus, Kyrkvägen 9 i Mullsjö.

Om du inte är döpt kan du bli medlem i Svenska kyrkan i väntan på dop. Du får då lära dig det mest grundläggande om vad kristen tro handlar om genom enkel dopundervisning med någon av församlingens präster innan det är dags för dop. Antingen sker det som gemensamma träffar med andra eller enskilt i samtalsform.

Klicka till inträdesblanketten.

Som medlem i Svenska kyrkan stödjer du och får del avdetta.

Du är välkommen med frågor, synpunkter och önskemål angående Mullsjö-Sandhems församling till:

Helvi Dahlén, kyrkorådets ordförande
Pontus Johansson, kyrkoherde