Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mullsjö-Sandhems församling Besöks- och postadress: Kyrkvägen 9, 56531 Mullsjö Telefon: +46(392)12200 E-post till Mullsjö-Sandhems församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utvängstorps kyrka

Utvängstorp kyrka är starkt förknippad med Sankt Sigfrid som på 1000-talet stannade till i bygden på väg norrut.

Kyrkan är till stor del från senare hälften av 1100-talet. Den genomgick en grundlig om- och tillbyggnad år 1838, och kyrkan fick då det utseende den har idag.
Predikstolen från 1710 är placerad mitt fram i koret över altaret, och en dopängel från 1764 hänger över dopfunten.
Klockstapeln är från 1735.

Sankt Sigfrid
Enligt traditionen var det den engelske missionären Sigfrid som kristnade Utvängstorpsborna under 1000-talet och bidrog till att en första liten offerkyrka i trä byggdes.
Sigfrid stötte med sin stav i marken och en källa rann fram. Invid denna källa byggdes träkyrkan. Källan finns ännu att bese ett par hundra meter från kyrkan.

Pilgrimsled
En pilgrimsled på drygt tre kilometer har sin startpunkt strax intill Utvängstorps kyrka. Utmed leden finns stationer med texter som bygger på Frälsarkransens tolv pärlor.

kyrkornas öppettider

Nykyrka kyrka: alla dagar kl 7-16 
Bjurbäcks kyrka: i samband med gudstjänster
Sandhems kyrka: alla dagar kl 7-19
Utvängstorps kyrka: alla dagar kl 7-19

Dopängeln i Utvängstorps kyrka
Bild: Elisabeth Falk Nilsson

Församlingsexpeditionen

Besöks- och postadress: 
Kyrkans Hus
Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö
Telefon:
+46(392)12200
E-post:
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppet:
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12, 13-15
onsdag kl 13-15
Juni, juli och augusti: 
tisdag och torsdag kl 10-12
Du kan kontakta personal direkt.
Välkommen!