Utvängstorps kyrka
Foto: Efn

Utvängstorps kyrka

Utvängstorp kyrka är starkt förknippad med Sankt Sigfrid som på 1000-talet stannade till i bygden på väg norrut.

Kyrkan är till stor del från senare hälften av 1100-talet. Den genomgick en grundlig om- och tillbyggnad år 1838, och kyrkan fick då det utseende den har idag.
Predikstolen från 1710 är placerad mitt fram i koret över altaret, och en dopängel från 1764 hänger över dopfunten.
Klockstapeln är från 1735.

Sankt Sigfrid
Enligt traditionen var det den engelske missionären Sigfrid som kristnade Utvängstorpsborna under 1000-talet och bidrog till att en första liten offerkyrka i trä byggdes.
Sigfrid stötte med sin stav i marken och en källa rann fram. Invid denna källa byggdes träkyrkan. Källan finns ännu att bese ett par hundra meter från kyrkan.

Pilgrimsled
En pilgrimsled på drygt tre kilometer har sin startpunkt strax intill Utvängstorps kyrka. Utmed leden finns stationer med texter som bygger på Frälsarkransens tolv pärlor.

Kyrkornas öppettider

Nykyrka kyrka: alla dagar kl 7-19
Bjurbäcks kyrka: alla dagar kl 7-19
Sandhems kyrka: alla dagar kl 7-19
Utvängstorps kyrka: alla dagar kl 7-19

Dopängeln i Utvängstorps kyrka
Foto: Elisabeth Falk Nilsson