Sandhems kyrka

Sandhems kyrka

Sandhems kyrka är en 1800-tals kyrka med inventarier som minner om att bygden haft flera tidigare kyrkor.

Kyrkan är ljus och rymlig, byggd i empirstil och ligger vackert vid stranden av Sandhemssjön. 
Den invigdes 1841 och är den fjärde kyrkan i Sandhem, men den tredje som har uppförts på samma ställe. Den allra första kyrkan lär ha legat vid den urgamla eriksgatuleden, några hundra meter sydost om den nuvarande.
Invändigt:
Bland inventarierna kan särskilt nämnas altartavlan från 1866 föreställande Kristi förklaring, ett processionskors daterat från tiden närmast före år 1200 från Limoges i Frankrike och två vackra dopfunter; en från 1100-talet som står i koret, och en från 1913 som står i södra vapenhuset. Det finns också ett antal begravningsvapen i kyrkan.

Kyrkornas öppettider

Nykyrka kyrka: alla dagar kl 7-19
Bjurbäcks kyrka: alla dagar kl 7-19
Sandhems kyrka: alla dagar kl 7-19
Utvängstorps kyrka: alla dagar kl 7-19

Dop i Sandhems kyrka
Dop i Sandhems kyrka