Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sandhems kyrka

Sandhems kyrka är en 1800-tals kyrka med inventarier som minner om att bygden haft flera tidigare kyrkor.

Kyrkan är ljus och rymlig, byggd i empirstil och ligger vackert vid stranden av Sandhemssjön. 
Den invigdes 1841 och är den fjärde kyrkan i Sandhem, men den tredje som har uppförts på samma ställe. Den allra första kyrkan lär ha legat vid den urgamla eriksgatuleden, några hundra meter sydost om den nuvarande.
Invändigt:
Bland inventarierna kan särskilt nämnas altartavlan från 1866 föreställande Kristi förklaring, ett processionskors daterat från tiden närmast före år 1200 från Limoges i Frankrike och två vackra dopfunter; en från 1100-talet som står i koret, och en från 1913 som står i södra vapenhuset. Det finns också ett antal begravningsvapen i kyrkan.

kyrkornas öppettider

Nykyrka kyrka: alla dagar kl 7-16 
Bjurbäcks kyrka: i samband med gudstjänster
Sandhems kyrka: alla dagar kl 7-19
Utvängstorps kyrka: alla dagar kl 7-19

Dop i Sandhems kyrka
Dop i Sandhems kyrka