Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen gemenskap

Välkommen till Öppen Gemenskap varannan torsdag kl 14.30 i Kyrkans Hus, och varannan torsdag kl 14.30 i Sandhems församlingshem! Datum: se annonsering och i kalendern på hemsidan.

Öppen Gemenskap kallas de träffar som anordnas för daglediga. Ett lättsamt, varierat program; fikat kostar 25 kronor.
Maria Karlsson är ansvarig för träffarna, tel 0392-130 06.