Nykyrka kyrka
Foto: Efn

Nykyrka kyrka

Nykyrka kyrka, från förra sekelskiftet, har en speciell arkitektur i trä. Dåtidens smeder på Ryfors bruk har bidragit med mycket av utsmyckningen.

Kyrkan byggdes år 1887 efter ett förslag från bröderna Sager på Ryfors bruk. Den fick ersätta den allra första kyrkan i församlingen, byggd 1656, som då var i stort behov av renovering, men i stället fick rivas. Den nya träkyrkan ritades av Ernst Jacobsson och är i fornnordisk stil med mörk exteriörfärg.
Invändigt:
Bland inventarierna, som bevarats från den gamla 1600-talskyrkan, finns bland annat en ljusängel och ett timglas. Dopfunten är tillverkad av smeder på Ryfors bruk, liksom många ljusstakar och kandelabrar.
Två kyrkogårdar:
På kyrkogården runt kyrkan kan man bland annat se den stora Sagerska gravplatsen och ett flertal vackert utsmyckade gravkors i smide till minne av avlidna Ryforssmeder.
Det finns också en nyare kyrkogård mitt emot kyrkan, på andra sidan Nykyrkevägen.

Kyrkornas öppettider

Nykyrka kyrka: alla dagar kl 7-19
Bjurbäcks kyrka: alla dagar kl 7-19
Sandhems kyrka: alla dagar kl 7-19
Utvängstorps kyrka: alla dagar kl 7-19

Altaret och dopfunten i Nykyrka kyrka