Medlemskap i Svenska kyrkan

Medlem eller inte medlem, vad är skillnaden?

Blankett för inträde i Svenska kyrkan hittar du här.

Inträde

Om du inte är medlem får du förstås inte rösta i kyrkliga val, och har inte rätt till begravning i Svenska kyrkans ordning. Det är därför viktigt att du berättar för dina anhöriga om du inte är medlem. Även vid konfirmation och vigsel spelar medlemsskapet en viktig roll.

Inte medlem
Vi strävar efter att ta människors ställningstagande på allvar. Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan tar vi det som ett uttryck för att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som vi erbjuder.

Läs gärna mer om att vara medlem i Svenska kyrkan under Sju skäl till medlemskap.

Din medlemsavgift bidrar också till att vi kan underhålla våra kyrkor, att vi kan ha ett levande musikliv och att vi kan ge social omsorg - diakoni - till de medmänniskor i församlingen som behöver det. Genom Svenska kyrkans internationella arbete blir din medlemsavgift också till hjälp för global rättvisa och solidaritet.

Du möter medmänniskor i gudstjänsten, på kyrkkaffet och Kafé Sigfrid. Småbarnsföräldrar möts på Öppet Hus och Kyrkvillans förskola, och de äldre barnen går på scouter, miniorer eller körsång. På Öppen gemenskap, samtalsgrupper och syföreningar möts vuxna, medan ungdomarna möts på Svenska kyrkans ungas samlingar. 

Medlem
Som medlem i Svenska kyrkan har du rösträtt i kyrkliga val, rätt till dop, konfirmation, vigsel och begravning och du betalar en kyrkoavgift - din medlemsavgift. Med den avgiften bidrar du till en levande kyrka som möter människor mitt i livet, och i Mullsjö-Sandhems församling finns många mötesplatser.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka där alla får plats. Oavsett om du är troende, sökar eller tvivlar är du välkommen till Svenska kyrkan.