Meny

Målsättning

”Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan.” Lpfö -98

  •  uppleva harmoni och trygghet
  •  uppleva stillhet och gudsnärvaro i samling, andakt och kyrkorum
  •  lära sig att respektera varandra och visa hänsyn
  •  stärka sin jag-känsla och självständighet
  •  tänka och reflektera fritt
  •  få stort utrymme att vara kreativa och leka
  •  lära sig att se tillgången i naturen
  •  nyfiket lära sig
  •  ha roligt
Vi som arbetar på förskolan vill utifrån en kristen livssyn och med kristna värderingar tillgodose barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi vill att de ska: