Målsättning

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö -18

Vi som arbetar på förkolan vill utifrån en kristen livssyn och med kristna värderingar tillgodose barnens behov av om sorg och pedagogisk verksamhet. Vi vill att de ska:

  •  uppleva harmoni och trygghet
  •  uppleva stillhet och gudsnärvaro i samling, andakt och kyrkorum
  •  lära sig att respektera varandra och visa hänsyn
  •  stärka sin jag-känsla och självständighet
  •  tänka och reflektera fritt
  •  få stort utrymme att vara kreativa och leka
  •  lära sig att se tillgången i naturen
  •  nyfiket lära sig
  •  ha roligt