Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Läroplan

Nedan kan du ladda ner Läroplan för förskola, reviderad 2010 som 1 juli 2011 ersätter Lpfö -98 vilken gäller för alla förskolor i landet inklusive Kyrkvillans förskola.