Kyrkorådets protokoll

Kyrkorådets protokoll är offentliga.

Protokollen förvaras i arkivet i Kyrkans Hus och är offentliga, vilket betyder att alla som vill läsa dem kan besöka församlingsexpeditionen under dess öppettider och läsa dem där.