Mullsjö-Sandhems församling

Prata med oss

Kontakt

Mullsjö-Sandhems församling Besöks- och postadress: Kyrkvägen 9, 56531 Mullsjö Telefon: +46(392)12200 E-post till Mullsjö-Sandhems församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans Hus

I Kyrkans Hus finns kapell, Kafé Sigfrid, församlingsexpeditionen och lokaler för olika typer av samlingar.


På Kyrkvägen 9, mitt i Mullsjö centrum, ligger Kyrkans Hus.

Kafé och kapell
Här finns Kafé Sigfrid som är en mötesplats för Mullsjöborna och är öppet 9-12 varje vardag. I anslutning till kaféet finns ett vackert kapell där det är morgonandakt varje dag som kaféet är öppet. (Se gudstjänster.)
Expedition
I bottenvåningen på suterrränghuset, med ingång från baksidan, ligger församlingens expedition. Här sköts all församlings- och kyrkogårdsadministration, och många av kyrkans anställda har sina arbetsrum här.
Aktiviteter
I Kyrkans Hus äger många av församlingens aktiviteter rum, till exempel barn- konfirmand- och ungdomsverksamhet, liksom kafé- och samtalskvällar med olika teman och innehåll, körövningar, och "Öppen gemenskap" med underhållning av olika slag.
Kyrkoråd och kyrkofullmäktige, förtroendevalda, har de flesta av sina sammanträden i Kyrkans Hus.
Lokal för gemenskap och samvaro

Vid dop, konfirmation, och begravning kan man få låna Kyrkans Hus kafélokal med kök gratis efter nämnda gudstjänst i kyrkan. Det ryms cirka 100 personer i lokalen.
Privata sällskap och föreningar kan få hyra lokalen. All bokning sker via  församlingsexpeditionen tel 0392-122 00.

Karta

Församlingsexpeditionen

Besöks- och postadress: 
Kyrkans Hus
Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö
Telefon:
+46(392)12200
E-post:
Mullsjö-Sandhems församling
Öppet:
måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12, 13-15
onsdag kl 13-15
Juni, juli och augusti: 
tisdag och torsdag kl 10-12
Du kan kontakta personal direkt.
Välkommen!