Gudstjänster

Oftast firas gudstjänst varje söndag i minst två av Mullsjö-Sandhems församlings fyra kyrkor, men vi har också andakter och gudstjänster på vardagarna.

Fler gudstjänster 

- Lunchbön i Kyrkans Hus vardagar kl 11:45-12:00 när Kafé Sigfrid är öppet.          - Morgonmässa i Kyrkans hus (kapellet) onsdagar kl 9-9:30                                       - Veckomässaonsdagar kl 18-18.30, se i kalendern. 
- Andakt för små och stora i Kyrkans Hus tisdagar kl 9-9:20. Tiderna följer i stort         sett skolterminerna.
- Gudstjänst på äldreboendet Björkgården torsdagar kl 10:30-11
- Gudstjänst på servicehuset Margaretas Park lördagar kl 15-15.40 

Du kan installera Kyrkguide på din telefon och därmed ha tillgång till aktuella gudstjänsttider, kartor med mera till de flesta kyrkorna i Sverige.