Gravskick

I Mullsjö-Sandhems församling finns det möjlighet att bli gravsatt i enskild grav, i askgravplats och i minneslund.

 • Enskild gravplats
  Den avlidne kan gravsättas i kista eller urna. Gravrättsinnehavare utses i samband med gravsättningen. (Se gravrätt.) Inköp av gravsten bekostas av innehavaren, som också har ansvar för att gravplatsen sköts om och ser prydlig ut. (Se gravskötsel.) Efter 25 år kan gravrätten förlängas i 15 år för 600 kronor. 
  Enskilda gravplatser finns på de fyra begravningsplatserna kring Bjurbäcks kyrka, Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka och Utvängstorps kyrka.
 • Askgravplats
  Den avlidne måste vara kremerad. Anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen. Gravrättsinnehavare utses i samband med gravsättningen. (Se gravrätt.) En namnplatta och gravskötsel i 25 år ingår i den engångssumma, 5 300 kronor, som innehavaren betalar. Efter 25 år kan gravrätten förlängas i 15 år för 600 kronor.
  Under sommarhalvåret kan graven smyckas med lösa blommor i vas på gravplatsen, inga andra dekorationer är tillåtna!
  Under vinterhalvåret (oktober -  mars) kan graven smyckas med en gravlykta och en vinterdekoration. 
  Askgravplats finns på Nykyrka kyrkogård, Skogskyrkogården och Bjurbäcks kyrkogård.
 • Minneslund
  Den avlidne måste vara kremerad. Ingen gravrättsinnehavare utses. De anhöriga är inte med vid gravsättningen, och vet inte var den avlidne gravsätts i minneslunden. 
  Det finns möjlighet att sätta lösa blommor i vas i en gemensam hållare, samt ljus på en gemensam plats. Det finns minneslundar på begravningsplatserna kring Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka och Utvängstorps kyrka.
Askgravplats på Nykyrka kyrkogård
Askgravplats på Nykyrka kyrkogård Foto: Efn
Minneslunden på Skogskyrkogården i Mullsjö
Minneslunden på Skogskyrkogården i Mullsjö. Foto: Efn
Askgravplats på Bjurbäcks kyrkogård
Askgravplats på Bjurbäcks kyrkogård