Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas gravrätt, och den varar i 25 år.

Gravrätt är den tid en gravplats är upplåten till en eller flera gravrättsinnehavare. (Observera skillnad på gravrätt och gravskötsel.)
I Mullsjö-Sandhems församling finns det möjlighet att välja mellan att gravsättas i en enskild gravplats, askgravplats, askgravlund eller minneslund. Oavsett typ av gravplats gäller 25 års gravrätt.
 • En gravplats i enskild kist- eller urngrav:
  En (eller flera) gravrättsinnehavare måste utses av de anhöriga. Innehavaren får ett gravbrev efter begravningen där det står hur länge gravrättstiden varar. Om det så småningom blir en ny gravsättning i gravplatsen så förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. När gravrättstiden har gått ut kan innehavaren förnya rätten i ytterligare 15 år för 600 kronor.
 • En gravplats i askgravplats:
  En (eller flera) gravrättsinnehavare måste utses av de anhöriga. Innehavaren får ett gravbrev efter begravningen, och betalar en avgift på 5.300 kronor där såväl en namnbricka som gravskötsel ingår. När gravrättstiden har gått ut kan innehavaren förnya gravrätten i ytterligare 15 år för 600 kronor.
 • En gravplats i askgravlund:
  Ingen gravrättsinnehavare utses. Ett minnesbrev skickas till de närmast anhöriga efter gravsättningen. En namnskylt, som bekostas av de anhöriga, 1.800 kronor, kan monteras på den gemensamma stenen. Namnskylten tas bort efter 25 år.  
 • En gravplats i minneslund:
  Ingen gravrättsinnehavare utses. Ett minnesbrev skickas till de närmast anhöriga efter gravsättningen.