GDPR - Vigsel

Församlingens behandling av personuppgifter

VIGSEL - Behandling av personuppgifter
Genom att boka tid för vigsel ingår ni ett avtal med församlingen. För att kunna uppfylla detta avtal behöver vi behandla de personuppgifter om er som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera vigseln.

 

Vissa uppgifter om vigseln kommer även att sparas i en så kallad vigselbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål.

 

En annons om vigseln kommer att publiceras i församlingsbladet. Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.

 

Era rättigheter
Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om er samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att ni kan styrka era identiteter. Ni kan även få ut era personuppgifter i Excel-format.

 

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av era personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakt
Om ni har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av er till vår pastorsexpedition på tel 0392-122 00 eller e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se